Παραμυθούπολη

Τα μικρά μας

 • Πρόκειται για ένα τμήμα με παιδιά από δυόμιση ετών και πάνω.
 • Μέγιστος αριθμός τμήματος 15 παιδιά.

Ηλικιακά ορόσημα - Στόχοι

 • Πάνα (Αγωγή τουαλέτας)
 • Φαγητό (Στέρεες τροφές –ποικιλία)
 • Λόγος (αξιολόγηση/ ενίσχυση λεκτικής δεξιότητας)
 • Κοινωνικότητα- Ένταξη στην ομάδα.
 • Πρώτη επαφή με όρια.
 • Λεπτή και αδρή κινητικότητα.

Προ-προνήπιο

 • Πρόκειται για ένα τμήμα με παιδιά από τριών ετών και πάνω.
 • Μέγιστος αριθμός τμήματος 15 παιδιά.

Ηλικιακά ορόσημα - Στόχοι

 • Λόγος (αξιολόγηση/ενίσχυση λεκτικής δεξιότητας)
 • Συμμετοχή και κατανόηση της ροής της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Έναρξη διαχείρισης παρορμητικότητας.
 • Ενίσχυση συνέπειας απέναντι στους κανόνες της τάξης.
 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων.
 • Ενίσχυση επικοινωνίας στο ομαδικό πλαίσιο.
Παραμυθούπολη
Παραμυθούπολη

Προνήπιο

 • Πρόκειται για ένα τμήμα με παιδιά από τεσσάρων ετών και πάνω.
 • Μέγιστος αριθμός τμήματος 15 παιδιά.

Ηλικιακά ορόσημα - Στόχοι

 • Πρώτη επαφή με γράμματα και αριθμούς πριν το νήπιο.
 • Ενίσχυση λεπτής και αδρής κινητικότητας.
 • Κοινωνική συνοχή μέσα στην ομάδα.
 • Συνέπεια στα όρια του πλαισίου της τάξης.
 • Λόγος (αξιολόγηση/ ενίσχυση λεκτικής δεξιότητας/εμπλουτισμός λεξιλογίου)
 • Αναγνώριση και αποδοχή όλων των συναισθημάτων (διαχείριση ματαίωσης –ενεργοποίηση κινήτρου-διαχείριση συγκρούσεων)
 • Ενίσχυση αυτονομίας (υπευθυνότητα προσωπικών αντικειμένων/αυτονομία στην αυτοεξυπηρέτηση σε φαγητό και τουαλέτα)
 • Κανόνες υγιεινής.
 • Κατανόηση και ανταπόκριση της ρουτίνας του σχολείου.

Νηπιαγωγείο

Συστεγαζόμενο – άδεια Υπουργείου Παιδείας
 • Πρόκειται για ένα τμήμα με παιδιά από πέντε ετών και πάνω.
 • Μέγιστος αριθμός τμήματος 18 παιδιά.

Ηλικιακά ορόσημα - Στόχοι

 • Λόγος (αξιολόγηση/ ενίσχυση λεκτικής δεξιότητας/εμπλουτισμός λεξιλογίου)
 • Αναγνώριση και αποδοχή όλων των συναισθημάτων (διαχείριση ματαίωσης –ενεργοποίηση κινήτρου-διαχείριση συγκρούσεων)
 • Έμφαση στη συνεργατική διαδικασία μεταξύ της ομάδας.
 • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση.
 • Προετοιμασία μαθητή για την πρώτη Δημοτικού (δεξιότητες γραφής ,αναγνώριση γραμμάτων και αριθμών, κατανόηση ροής μαθήματος, ενίσχυση συγκέντρωσης, διαχείριση παρορμητικότητας)
 • Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου για το νήπιο (Ά τεστ)

 

 • Σημείωση: σε κάθε τμήμα δύο εκπαιδευτικοί.
Παραμυθούπολη