Η πρώτη γνωριμία

Το πρώτο βήμα είναι μια συνάντηση – ραντεβού της οικογένειας  στο χώρο του σχολείου σε ώρα μη λειτουργίας του. Σκοπός είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με το χώρο να γίνει  με έναν τρόπο ώστε να έχει την ευκαιρία  να αποκωδικοποιήσει τις αίθουσες και να μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα σε αυτές.

Παίζοντας και εξερευνώντας το κάθε ερέθισμα, του δίνεται η δυνατότητα να  αισθάνεται πιο άνετα με την παρουσία των γονέων του αλλά ταυτόχρονα να έχει μια καθοδήγηση από εμάς στις δραστηριότητες που μπορεί να επιλέξει να ασχοληθεί.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη μέρα του, καθορίζεται η μέρα προσέλευσης του παιδιού  προκειμένου να συμμετάσχει στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου μας.

Παραμυθούπολη