Παραμυθούπολη

Η πρώτη εβδομάδα

Η παραμονή του παιδιού στο σχολείο την πρώτη βδομάδα χρειάζεται να είναι σύντομη και σταδιακά αυξανόμενη.

Λαμβάνοντας πάντα υπ΄ όψιν την ηλικία  καθώς και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού φροντίζουμε η διαδικασία αποχωρισμού να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.

Η παρουσία του γονέα στο χώρο της υποδοχής για τις τρεις πρώτες μέρες είναι απαραίτητη έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στο αίσθημα ασφάλειας του παιδιού. Κατανοώντας το ρυθμό ανταπόκρισης του κάθε παιδιού και αξιολογώντας τις κοινωνικές δεξιότητες του στην παρούσα χρονική στιγμή, σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς , προχωράμε στην ένταξη του στην ομάδα και στις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο ηλικιακό του στάδιο.

Με την έλευση του κάθε μαθητή στο σχολείο μας πραγματοποιείται και μια πρώτη συνέντευξη με τους γονείς και τη ψυχολόγο. Προκειμένου να χτιστεί μια αξιόπιστη σχέση, να ανιχνευθούν τυχόν προβληματισμοί και δυσλειτουργίες, όπως και να συλλεχθούν πληροφορίες για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, η πρώτη αυτή συνάντηση είναι αρωγός σε αυτό το έργο.