Παραμυθούπολη

Ενημερώσεις γονέων

Οι ετήσιες συναντήσεις γονέων και προσωπικού σε ατομικά ραντεβού ( Εκπαιδευτικοί, ψυχολόγος-γονείς) θα αναγράφονται στο ημερολόγιο της ιστοσελίδας. Θα πραγματοποιούνται με βάση την διαθεσιμότητα και των δύο πλευρών όπως και τις ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν ανά περίπτωση.