Εκπαίδευση προσωπικού

Γνώμονας μας είναι η  καθημερινή εξέλιξη και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός  του στόχου σε κάθε τμήμα. Μηνιαίες συναντήσεις λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ομάδες, ανταλλάσσοντας  προβληματισμούς, ιδέες καθώς και εξετάζοντας νέες πρακτικές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες και την εξέλιξη των παιδιών.

Εκτός από τη συνεχή αφύπνιση και ενημέρωση μέσω τεχνολογίας, παρακολουθούνται και σεμινάρια/εκπαιδεύσεις παντός τύπου προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση σε κάθε επίπεδο.

Σεμινάρια

  • TEACHER EFFECTIVENESS TRAINING – Gordon Hellas
    (Μυστικά του αποτελεσματικού Δασκάλου του   Dr Thomas Gordon)
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Μουσικοκινητική αγωγή
Παραμυθούπολη